Konferencja "Wzajemne relacje filozofii politycznej i filozofii prawa"

Koło Naukowe Historii Doktryn WPiA UJ oraz Sekcja Filozofii Prawa TBSP UJ zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową „Wzajemne relacje współczesnej filozofii politycznej i filozofii prawa", która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2012 r. w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów wszystkich uczelni wyższych w kraju. Jedna osoba wygłosić może tylko jeden referat.

Podczas konferencji odbędzie się kilka paneli. W trakcie każdego z nas referaty wygłosić będą mogły 3 osoby (maksymalny czas na jeden referat to 20 min), następnie nastąpi dyskusja oraz będzie czas na pytania z sali.

Podpisane wyłącznie pseudonimem abstrakty (Times New Roman, 12, interlinia 1,5, marginesy 1,5, max. 250 słów) przesyłamy w formie załącznika .doc lub.pdf na adres e-mail konferencja.2012@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2012 r.

Treść maila prosimy sformatować w następujący sposób:

  •  imię:
  •  nazwisko:
  •  nr telefonu:
  •  adres:
  •  e-mail:
  •  uczelnia:
  •  koło naukowe:
  •  pseudonim, którym podpisany jest abstrakt:


UWAGA! Abstrakty niepodpisane lub podpisane w sposób, który pozwala na zidentyfikowanie autora nie będę brane pod uwagę przy selekcji. Abstrakty oceni Komisja merytoryczna w skład której wchodzić będą pracownicy naukowi, doktoranci oraz przedstawiciele organizatorów. Najpóźniej 1 marca 2012 r. każdy, kto zgłosił swoją aplikację, uzyska informację o przyjęciu bądź odrzuceniu abstraktu.

Przewidziana jest publikacja konferencyjna w formie książkowej bądź elektronicznej (w zależności od funduszy) z ISBN. Termin przesyłania artykułów zostanie wyznaczony najprawdopodobniej na koniec czerwca.

Organizatorzy na razie nie są w stanie zapewnić uczestnikom noclegu.

 W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: konferencja.2012@o2.pl

Data opublikowania: 29.01.2012
Osoba publikująca: Marcin Kaliński

zobacz również