Konferencja "Nacjonalizm - istota oraz historyczne i współczesne oblicza"

W imieniu Koła Naukowego Historii Doktryn Wydziału Prawa i Administracji UJ (KNHD) oraz Koła Naukowego Turcji i Bliskiego Wschodu mamy przyjemność zaprosić Państwa na Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Naukową ,,Nacjonalizm - istota oraz historyczne i współczesne oblicza", która odbędzie się 1 grudnia 2011 roku w Krakowie.

Konferencja będzie przebiegać w dwóch panelach:
 1. Panel I - Istota i historia nacjonalizmu
 2. Panel II - Nacjonalizmy współczesnego świata

Chcielibyśmy, aby w panelu I znalazły się referaty obejmujące swoją tematyką historię nacjonalizmu, jako doktryny polityczno-prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności jego odmian oraz całego przekroju przedstawicieli myśli nacjonalistycznej, zaś w panelu II wystąpienia o charakterze politologicznym, poddające analizie zachodzące współcześnie procesy społeczne pod kątem ich związków z nacjonalizmem. Planowany czas trwania jednego wystąpienia to około 15 minut.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy wysyłać do 25 listopada 2011 r. odpowiednio:
 1. do panelu I na adres e-mailowy: knhd.uj@gmail.com
 2. do panelu II na adres e-mailowy: art.bilski@gmail.com

Zgłoszenia powinny zawierać:
 1. imię i naziwsko prelegenta
 2. wydział, kierunek i rok studiów
 3. wskazanie macierzystej uczelni
 4. wskazanie koła naukowego (fakultatywnie)
 5. adres e-mail
 6. numer telefonu kontaktowego

Abstrakty mogą liczyć maksymalnie do 1000 znaków, nie muszą natomiast zawierać bibliografii. W związku z krótkim czasem jaki pozostał do konferencji, nie wymagamy także pełnego tekstu referatu. Będziemy prosić o dosłanie takiego po konferencji, gdy potwierdzimy możliwość wydania publikacji pokonferencyjnej.

Na bieżąco będziemy potwierdzać kwalifikację uczestników, których zgłoszenia spełnią wyżej wymienione wymogi.

Konferencja rozpocznie się o 9.00, 1 grudnia 2011 roku, w Refektarzu Collegium Wróblewskiego UJ przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie. Nie ma opłaty konferencyjnej.

Data opublikowania: 18.11.2011
Osoba publikująca: Marcin Kaliński

zobacz również